Aby zapewnić poufnośc plików, przy ich przesyłaniu lub przenoszeniu, nalezy je wczesniej zaszyfrować, używając co najmniej 8 znakowego hasła zawierającego:  duże, małe litery, znaki specjalne lub cyfry. Jest to szczególnie ważne w kontekscie przesyłania danych osobowych lub innych poufnych danych.

Powstałe pliki nagrywamy na nośnik lub wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej,  hasło przekazujemy innym kanałem (telefonicznie lub SMS)

Każdy niby wie o powyższych zasadach, ale nie każdy z nich korzysta -  a to tak naprawdę tylko kilka kliknięć.

Specjalnie dla Was przygotowalem następujące dokumenty opisujące w sposób łatwy ten proces:

instrukcja tworzenia szyfrowanego archiwum za pomocą programu 7ZIP
instrukcja szyfrowania dokumentów za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu MS OFFICE (od wersji 2010)
instrukcja generowania zaszyfrowanych plików pdf z dokumentu za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu MS OFFICE (od wersji 2010)
instrukcja szyfrowania dokumentów za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu LIBREOFFICE
instrukcja generowania zaszyfrowanych plików pdf z dokumentu za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu LIBREOFFICE

 Do ściągniecią powyżej

SZYFROWANIE PLIKOW