Odpowiadając na potrzeby rynku postanowiłem "po godzinach" mojej urzędniczej pracy podzielić się z Państwem swoją wiedzą i umiejętnościami, aby pomóc Państwa Firmie lub Organizacji wprowadzić lub ulepszyć elementy zarządzania bezpieczeństwem oraz informatyki.

 Od najmłodszych lat pasjonowałem się komputerami, co pokierowało moją edukacją w tym kierunku. Od 2001 roku administruję systemami informatycznymi w jednym z jeleniogórskich urzędów. Dodatkowo w tym czasie pełniłem tam funkcje Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Swoje rozwiązania opieram na wiedzy dotyczącej znajomość metodyki ITIL , NORM PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27002.

 Jaką udokumentowaną wiedzą dysponuję ??

Oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim posiadam następujące certyfikaty:

 - Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”

- Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych dla administratorów systemów teleinformatycznych oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane przez departament bezpieczeństwa teleinformatycznego ABW

- PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management (PR2F) – licencja EXIN 5582538.20492894
- Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji

- Kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2007

- Kurs Administrator Netasq UTM firmware 9

- Kurs konfiguracja i zarządzanie macierzą IBM DS3512

- Kurs konfiguracja i zarządzanie macierzą EMC VNX- Administration and Configuration Operator and Administrator level

Certyfikowane kursy Microsoft:

MS 2275 (Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment)

MS 2274 Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment

MS 2072 Administering Microsoft SQL Server 2000 Database

MS 2279 Planning, Implementing and Maintaining a windows Server 2003 Active Directory

MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

MS-20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

MS-20461 Querying Microsoft SQL Server

MS-20341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013