3228
Aby zapewnić poufnośc plików, przy ich przesyłaniu lub przenoszeniu, nalezy je wczesniej zaszyfrować, używając co najmniej 8 znakowego hasła zawierającego: duże, małe litery, znaki specjalne lub cyfry. Jest to szczególnie ważne w kontekscie przesyłania danych osobowych lub innych poufnych danych. Powstałe pliki nagrywamy na nośnik lub wysyłamy za pomocą poczty elektronicznej, hasło przekazujemy innym kanałem (telefonicznie lub SMS) Każdy niby wie o powyższych zasadach, ale nie każdy z nich korzysta - a to tak naprawdę tylko kilka kliknięć. Specjalnie dla Was przygotowalem następujące dokumenty opisujące w sposób łatwy ten proces: instrukcja tworzenia szyfrowanego archiwum za pomocą programu 7ZIP instrukcja szyfrowania dokumentów za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu MS OFFICE (od wersji 2010) instrukcja generowania zaszyfrowanych plików pdf z dokumentu za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu MS OFFICE (od wersji 2010) instrukcja szyfrowania dokumentów za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu LIBREOFFICE instrukcja generowania zaszyfrowanych plików pdf z dokumentu za pomocą wbudowanych mechanizmów w oprogramowaniu LIBREOFFICE Do ściągniecią powyżej